การหา Influencer

เราหาหนทางจัดการความซับซ้อนกับระบบนิเวศน์ของวิดีโอที่ทำขึ้นโดย Influencer ในหลากหลายแพลตฟอร์ม ที่อัพเดท แม่นยำ และสม่ำเสมอเป็นมาตรในการชี้วัด

Influencer discovery

วัดจาก Influencer

ประเภท

ชนิด

ประเทศ

ภาษา

วัดจากคนดู

ความเกี่ยวข้องกับแบรนด์

สถานที่

เพศ

อายุ

วัดจากผลงาน

ยอดเอนเกจเม้นท์

การเพิ่มขึ้นของยอดผู้ติดตาม

ยอดวิวต่อวิดีโอ

ไทม์ไลน์