ติดต่อเรา

Rocket taking off

เราไม่ต่างจากฟันเฟืองตัวเล็กๆ บนโลกใบใหญ่ เข้ามาคุยกับเราได้ตลอด เราพร้อมและเต็มใจที่จะนำเสนอแผนงานต่างๆ อย่างสุดความสามารถ

SØCIALIZTA

21/10 ซอยร่วมฤดี 1
ถนนเพลินจิต ลุมพินี
กรุงเทพฯ 10330

โทร. :  +66(0)99 424 4282
อีเมล์ :  contact@socializta.com